Redakcja

Wydawca

MAN Financial Services Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9a
Wolica
05-830 Nadarzyn

tel.: +48 22 538 70 00


Zarząd

Piotr Tomasz Borowski – Członek Zarządu
Tomasz Wojciech Molęda – Członek Zarządu


Sąd Rejestrowy

MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, 05-830 Nadarzyn, Al. Katowicka 9A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 285100, NIP 5342371736, REGON 141128050, wysokość kapitału zakładowego 16.000.000,00 PLN.


Informacja

MAN Financial Services GmbH regularnie weryfikuje i aktualizuje informacje na swoich stronach internetowych. Mimo najwyższej staranności dane mogą ulec zmianie. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do aktualności, prawidłowości i kompletności udostępnionych informacji.

Dotyczy to także wszystkich innych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki. MAN Financial Services GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których można dotrzeć za pomocą takiego odnośnika.

Treść i struktura strony internetowej MAN Financial Services GmbH podlega ochronie prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstu, materiału graficznego lub filmowego wymaga uzyskania zgody MAN Financial Services GmbH.

© 2019 MAN Financial Services GmbH, München