Please contact us

A group of MAN Financial Services employees

Are you looking for standardised processes and handling, even across national borders? Regardless of whether your business is set up to operate internationally or locally, we offer you the complete package of future-orientated technologies from MAN Truck and Bus combined with customised solutions from MAN Financial Services. Please write to us using our contact form and we will provide you with the right contact partner in your area.

Your opinion is important to us. Your satisfaction is our priority at MAN Financial Services. Let us know what has impressed you and where we can further improve. We look forward to hearing from you.


Financing of vehicles

New vehicles:  
Sales Region: Central +48 691 473 611
Sales Region: West (Poznań) + 48 734 408 821
Sales Region: West (Wrocław) +48 539 957 872
Sales Region: South +48 691 473 577
Sales Region: North +48 606 218 102
Used vehicles:  
Sales Region: North, Central, South (Katowice), West (Poznań) +48 660 689 676
Sales Region: South (Kraków, Rzeszów), West (Wrocław) +48 664 393 308

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych (RODO). Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W dokumentach zamieszczonych poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Informacje dotyczące przetwarzania przez MAN Financial Services Poland Sp. o.o. danych osobowych potencjalnego Klienta (osoby wnioskującej o przesłanie jednorazowej oferty lub innych informacji)

Informacje dotyczące przetwarzania przez MAN Financial Services Poland sp. z o.o. danych osobowych potencjalnego klienta (osoby wnioskującej o przesłanie jednorazowej oferty lub innych informacji)

Informacje dotyczące przetwarzania przez MAN Financial Services Poland sp. z o.o. danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (Leasingobiorcy /Najemcy /Przejmującego przedmiot leasingu) oraz Poręczyciela będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

Informacja dotycząca przetwarzania przez MAN Financial Services Poland sp. z o.o. danych osobowych osoby reprezentującej Klienta (Leasingobiorcę / Najemcę / Przejmującego przedmiot leasingu)

Informacja dotycząca przetwarzania przez MAN Financial services Poland sp. z o.o. danych osobowych Pracowników Klientów

Informacja dotycząca przetwarzania przez MAN Financial Services Poland sp. z o.o. danych osobowych Podnajemcy pojazdu

Informacje dotyczące przetwarzania przez MAN Financial Services Poland sp. z o.o. danych osobowych beneficjenta rzeczywistego